Termostat Honeywell T6360 (REGO)

786.50Kč  469.48Kč s DPH
388.00Kč bez DPH
Ušetříte: 40% z ceny

Použití 
Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formouautomatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použityv systémech vytápění nebo chlazení, mohou svým výstupemplně otevírat / uzavírat přívod média nebo zapínat / vypínat zdrojvytápění či chlazení. Mechanické prostorové termostaty řadyT6360 jsou navrženy pro ovládání plynových kotlů, oběhovýchčerpadel, zónových ventilů, termoelektrických pohonů, elektrickéhovytápění atd. 

Technické parametry  
Provedení a zatížitelnost hlavních kontaktů: T6360A, C Přepínací SPDT 10(3) A / 230 V AC. Zatížitelnost kontaktů přídavných spínačůT6360C 10(3) A /230 V AC. Životnost kontaktůHlavní kontakty Více než 100 000 cyklů při jmenovitézátěži
Přídavné spínače Více než 10 000 cyklů
Připojovací svorky: Umožňují připojení až dvou vodičů 1,0 až 2,5 mm2. Svorky termostatu 16 A umožňují připojení jednoho vodiče až 4 mm2.Svorky pro kontrolky umožňují připojení jednoho vodiče max.2,5 mm2. Každá svorka obsahuje montážní svěrku pro bezpečnéuchycení vodičů.Regulační rozsahT6360 10 až 30 °CPřesnost regulaceMaximální hystereze prostorové teploty s připojenou tepelnouzpětnou vazbou 1 °C p ři teplotě 20 °C a tepelném poklesu3 °C / hod.Spínací hystereze čidla: 0,5 °CPracovní teplota: 0 až 40 °CPřepravní a skladovací teplota: -20 až 50 °C
Relativní vlhkost: 90 % (nekondenzující)Krytí: IP30 

Popis funkce 
Termostat snímá teplotu vzduchu, který proudí otvoryv ochranném krytu. Konstrukce krytu je navržena tak, žeumožňuje velmi dobré proudění vzduchu okolo čidla a minimalizujenepředvídatelné ovlivnění jinými zdroji.Čidlo teploty je vyrobeno ze dvou kruhových kovových membrán,které jsou po obvodu svařeny a naplněny plynovounáplní. Se změnou okolní teploty se mění objem náplně čidla,tím dochází k pohybu, který je přenesen na mžikový spínacínebo přepínacíkontakt termostatu.Termostaty pracují následujícím způsobem: Při vypnutémvytápění teplota prostoru klesá·(objem čidla se zmenšuje) ažk teplotě, při které se vytápění opět zapne. Po zapnutí vytápěníteplota prostoru stoupá až k teplotě, při které se vytápěnívypne. Rozdíl mezi těmito teplotami se nazývá spínací diferencítermostatu - hysterezí. Ve skutečnosti teplota čidla nenístejná jako aktuální teplota prostoru. Je opožděná důsledkemproudění vzduchu krytem termostatu, přenosem tepla do čidlaa rychlostí reakce čidla. Hysterezi prostorové teploty ovlivňují další dva aspekty:"Mrtvá doba" otopné soustavy - zpoždění mezi zapnutímohřevu a počátkem nárůstu prostorové teploty. U teplovodníchsystémů je zpoždění způsobeno dobou potřebnou pro uvedeníkotle do provozu, dopravním zpožděním při dopravě nahřátétopné vody do otopných těles a zpožděním při předávání teplaotopnými tělesy.Setrvačnost systému - vlivem tepelné kapacity otopné soustavydochází k překmitnutí prostorové teploty, které stoupá ještědalší dobu po vypnutí systému.Tepelná zpětná vazbaHystereze prostorové teploty je vždy větší než spínacíhystereze čidla. Tato přesnost je závislá na zatížení zdrojetepla, tepelné kapacitě a konstrukci otopné soustavy.V některých případech může být hystereze prostorové teplotypoměrně velká . A to i když průměrná prostorová teplotaodpovídá hodnotě požadované teploty. Řešením pro zvětšenípřesnosti je přidání "tepelné zpětné vazby". Tepelná zpětnávazba je založena na principu přechodu elektrického proudutopným tělískem, které je umístěno v blízkosti čidla. Současněs uvedením vytápění do provozu se sepne i tepelná zpětnávazba. Čidlo termostatu je "natopeno" dříve, než by absorbovaloteplo z prouděcího vzduchu a tím dosáhne mnohem dříveteploty, při které vypíná systém.Systém má sice stále stejnou teplotní setrvačnost, ale bylvypnut dříve, čímž se dosáhlo menšího kolísání teploty.Termostaty s tepelnou zpětnou vazbou doporučujeme používatpro řízení soustav v objektech s velkou tepelnou ztrátou. Tím omezíme velké kolísání prostorové teploty, která často nastává v těchto typech objektů.Signalizační kontrolka. Některé typy termostatů obsahují signalizační kontrolku. Ta může být zapojena tak, že indikuje sepnutí ovládaného spotřebiče. Přepínač ZAPNUTO / VYPNUTO (on/off) se používá k ručnímuodpojení přívodu napájecího napětí termostatu, tzn. trvalé vypnutí ovládaného spotřebiče. Přepínač VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ umožňuje ruční přepínání mezi výstupem pro vytápění (zapíná·, jestliže teplota prostoru klesá) a výstupem pro chlazení (zapíná·, jestliže teplota prostoru stoupá·). Protimrazová ochrana Termostat protimrazové ochrany chrání např. vodní potrubí před zamrznutím na exponovaných městech. Měl by být instalován tam, kde je potrubí vystaveno nejnižším teplotám a zapojen tak, že má absolutní prioritu v regulaci prostorové teploty. Termostat protimrazové ochrany je dodáván s přednastavenou teplotou 5°C a krytkou proti neoprávněné manipulaci.

Přidat do košíku:

  • Kód: T6360A1012
  • Výrobce: Honeywell

KTO Velkoobchod - Voda, Topení, Plyn, Koupelny
Partneři